Od ubiegłego roku, zgodnie z ustawą o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury z 23 stycznia 2009r. aplikację sędziowską i prokuratorską poprzedza aplikacja ogólna. Nowy model kształcenia wstępnego przyszłych kadr sędziowskich i prokuratorskich składa się z dwóch etapów – 12 miesięcznej aplikacji ogólnej oraz następujących po niej aplikacji sędziowskiej bądź prokuratorskiej.
Warunkiem przyjęcia na aplikację będzie złożenie dwuetapowego egzaminu, warunkiem zaś ukończenia aplikacji ogólnej będzie uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów i praktyk objętych programem aplikacji. Ukończenie jej będzie uprawniało do złożenia wniosku o przyjęcie na aplikację specjalistyczną (kontynuowanie szkolenia na aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej). Aplikacja sędziowska będzie trwała 54 miesiące a prokuratorska 30 miesięcy.