Zdaniem pracodawców i związkowców powinny one wracać na rynek pracy w postaci pomocy dla bezrobotnych i zachęt dla przedsiębiorców do ich zatrudniania.
Na ostatnim posiedzeniu zespołu polityki gospodarczej i rynku pracy Komisji Trójstronnej organizacje pracodawców i związków zawodowych zapowiedziały powołanie specjalnego zespołu ekspertów, który ma przygotować projekt zmian.

Źródło: Rzeczpospolita