Opinię taką ekspert zawarł w przedmowie do książki Zatrudnianie pracowników sądów z perspektywy prawa pracy i zarządzania, która właśnie nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer.
Problem jest poważny – twierdzi redaktor naukowy tej zbiorowej publikacji – a tymczasem tematyka poruszana w monografii nie była dotychczas  przedmiotem badań naukowych opublikowanych w zwartym  opracowaniu  monograficznym. - Przez wiele lat studia nad złożonymi zagadnieniami zatrudnienia w sądownictwie  pozostawały na uboczu głównych nurtów dyskusji w teorii  prawa pracy – pisze dr Rycak. I dodaje, że ta książka ma stanowić  pierwszy krok w kierunku wypełnienia tej luki.
Także wydawca podkreśla, że jest to pierwsza i jedyna na rynku publikacja, w której przeanalizowano problematykę zatrudniania pracowników sądów z perspektywy prawa pracy oraz zarządzania.
Czytaj: MS zaproponuje przepisy o pracownikach sądów>>>

Autorzy omówili m.in. podstawy zatrudnienia poszczególnych grup zawodowych, w tym dyrektorów sądów, asystentów sędziów i urzędników sądowych.
W opracowaniu zaprezentowano:
- pogłębione teoretyczne wypowiedzi odnoszące się do ogólnych założeń ukształtowania pro futuro statusu prawnego pracowników sądów, podstaw prawnych oraz praw i obowiązków niektórych grup zawodowych,
- analizę wynagradzania pracowników sądów w świetle obowiązujących norm prawnych,
- praktyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, w tym opisy stanowisk pracy oraz wartościowanie stanowisk pracy w sądownictwie.


imagesViewer


W książce zamieszczono pierwszy w historii sądownictwa powszechnego raport z badania poziomu i struktury wynagrodzeń wszystkich pracowników sądów (z wyjątkiem sędziów), w tym dyrektorów, referendarzy sądowych, zawodowych kuratorów sądowych, asystentów sędziów, urzędników i pracowników sądów oraz pracowników rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych. Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla osób zarządzających sądami, w tym prezesów i dyrektorów sądów, pracowników sądów oraz związków zawodowych działających w sądach i prokuraturach. Z całą pewnością zainteresuje także przedstawicieli nauki prawa pracy i zarządzania. Będzie ponadto pomocnym źródłem w pracy urzędników służb legislacyjnych zajmujących się projektowaniem aktów prawnych dla pracowników sądów i prokuratury, w szczególności pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości.
- Książka stanowi kompleksowe i interesujące opracowanie zagadnienia o dużym znaczeniu społecznym i prawnym. Ważne jest ukazanie obowiązujących przepisów w szerszym kontekście, w tym z perspektywy konstytucyjnej, a nawet prawnoporównawczej. Niewątpliwym walorem opracowania jest też umiejętność dostrzegania i wskazywania problemów, dzięki czemu książka będzie przydatna nie tylko dla osób chcących poznać instytucje prawne, lecz także dla tych, którzy poszczególne przepisy stosują w praktyce. Książka wiele porządkuje i wyjaśnia. Można wręcz mówić o stworzeniu zrębów dla głębszej refleksji w zakresie analizowanych zagadnień – komentuje prof. Łukasz Pisarczyk z Uniwersytetu Warszawskiego,  który jest autorem recenzji książki.
Natomiast zdaniem redaktora publikacji zawarte w niej opracowania mogą być przydatne w pracach nad przyszłym modelem regulacji w tej dziedzinie. - Dojrzałe i nowoczesne regulacje prawne dotyczące zatrudniania poszczególnych grup pracowników sądów mogą przyczyniać się do wypełniania przez sądy powszechne nałożonego na nie konstytucyjnie obowiązku efektywnego sprawowania wymiaru sprawiedliwości, który jest częścią prawa do sądu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP – stwierdza dr Artur Rycak.