„Rzeczpospolita" zapytała adwokatów zaangażowanych w działalność samorządu zawodowego, jakie zmiany i nowe rozwiązania powinny się znaleźć w projekcie. Najwięcej osób wspominało o problemie zapewne dotkliwym, choć raczej nie pierwszorzędnym: umożliwieniu aplikantom po ukończeniu szkolenia, lecz przed egzaminem zawodowym, oraz tym, którzy go nie zdali i muszą czekać na następny, zastępowania adwokata przed sądem. Dzisiaj ustawa milczy w tej sprawie, co według Bartosza Grohmana uniemożliwia im wykonywanie pracy i rozwój zawodowy. Adwokat Jakub Jacyna proponuje rozważenie organizowania egzaminów dwa razy do roku.
Pojawiły się też nie nowe propozycje przywrócenia egzaminu ustnego. Rafał Dębowski postuluje przywrócenie samorządowego charakteru tego egzaminu. Bartosz Grohman jest za ustawową możliwością zatrudniania adwokata na umowę o pracę przez innego adwokata lub radcę prawnego.
– Obecny zakaz jest przeszkodą w rozwoju większych firm adwokackich – uważa.