Adwokat Paweł Borowski z kancelarii Chałas i Wspólnicy, która przygotowuje pozew zbiorowy przeciw spółce Amber Gold przypomina, że poszkodowani klienci mogą dochodzić swoich roszczeń na drodze cywilno-prawnej, nie tylko zgłaszać skargi do prokuratury.
Jak powiedział w TV Biznes oznacza to 2-3 letni proces w I instancji ( czyli ok.4 lat trzeba będzie czekać na prawomocny wyrok).

Wady i zalety pozwu zbiorowego
Jeśli idzie o koszty procesu to mniejsza jest tu niż zwykle opłata, czyli nie 5, a  2 proc od wartości przedmiotu sporu.  Składając pozew zbiorowy należy także wpłacić kaucję, która ma stanowić zabezpieczenie kosztów postępowania pozwanego - wynosi ona do 20 proc. wartości roszczeń.
Obecnie do kancelarii Chałas i Wspólnicy zgłaszają się pokrzywdzeni klienci parabanku i przedstawiają dokumenty. Tych klientów jest ok. 300, ale każda sprawa jest indywidualnie analizowana, gdyż należy ustalić roszczenia konkretnych osób. A następnie ujednolicić roszczenia.
Decydując się na występowanie w grupie poszkodowany ponosi mniejsze koszty, gdyż rozkładają się one na wiele osób. Pozew zbiorowy dotyczy przynajmniej 10 osób, wartość przedmiotu sporu jest wyższa i jest możliwość zabezpieczenia wyższego roszczenia. Działając przez swojego reprezentanta (będącego powodem) grupa występuje z jednorodzajowymi roszczeniami, przy czym zakres możliwych do dochodzenia w tym postępowaniu roszczeń jest ograniczony. Na uwagę zasługuje wprowadzenie w tym postępowaniu przymusu adwokacko-radcowskiego oraz możliwości uzależnienia wynagrodzenia pełnomocnika wyłącznie od wyniku procesu. Jednak wynagrodzenie pełnomocnika sięgać może  do 20 proc. wartości roszczeń. Taki wyjątek od zasady nieingerencji ustawodawcy w relacje cywilnoprawne pomiędzy fachowym pełnomocnikiem i jego klientem wprowadza art. 5 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.
Co więcej - wadą pozwów zbiorowych jest także to, że nie są procedurą szybszą – dodaje adw. Borowski.

Pozwany Skarb Państwa

 Natomiast Kancelaria Dobrzyniecki & Partners Law Office LLP przygotowuje w imieniu pokrzywdzonych przez Amber Gold pozew zbiorowy przeciw Skarbowi Państwa. Domaga się odszkodowania za zaniechania instytucji państwowych - poinformowała kancelaria w komunikacie.
"W pozwie tym domagamy się odszkodowania z tytułu zaniechań instytucji państwowych, które to doprowadziły do zawierania umów przez konsumentów z tym przedsiębiorstwem" - napisano w poniedziałkowym komunikacie.

"Podnosimy między innymi fakt niedostatecznej informacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zastrzeżeń co do Amber Gold. Głównie Klientami Amber Gold były osoby na co dzień nie korzystające z internetu, a KNF zaniechał publikacji ostrzeżeń na innych nośnikach informacji niż strona internetowa KNF" - wskazano.
Kancelaria zarzuca też zaniechania instytucjom związanym z ochroną konsumenta. "Zastrzeżenia budzi także działalność prokuratury, która pomimo informacji, że łamane są przepisy karne prawa bankowego, nie podjęła właściwych działań".

 Źródło: TV Biznes, ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.
Dziennik Ustaw nr. 7,  poz. 44.