"Główne cele Instytutu to popularyzacja wiedzy z zakresu informatyki śledczej oraz wprowadzanie nowych, dobrych standardów w zakresie postępowania z dowodami elektronicznymi" - powiedział we wtorek PAP prezes stowarzyszenia, Przemysław Krejza, współtwórca największych w Polsce laboratoriów informatyki śledczej i odzyskiwania danych. Podkreślił, że inicjatywa stworzenia Instytutu wyszła nie tylko ze środowiska informatyków, odpowiedzialnych za techniczną stronę gromadzenia dowodów elektronicznych, ale także prawników, wyspecjalizowanych w ich stosowaniu w praktyce policyjnej i sądowej czy np. wewnątrzkorporacyjnym dochodzeniu wyjaśniającym w firmach.

Stąd m.in. obecność w stowarzyszeniu dr. Arkadiusza Lacha z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalizującego się w prawie nowych technologii i europejskim prawie karnym; prokuratora Marcina Szymczaka - eksperta w problematyce przestępczości komputerowej i własności intelektualnej, oraz Tomasza Dyrdy ze Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych. "Ważnym kierunkiem naszych działań będą z pewnością zmiany w obowiązującym systemie prawnym. Elektroniczny materiał dowodowy, który coraz częściej pojawia się na sali rozpraw, wymaga stworzenia legalnej definicji oraz bardziej precyzyjnych uregulowań prawnych" - wyjaśnił Krejza.

Stowarzyszenie chce opiniować nowe akty prawne (już współpracuje z resortem sprawiedliwości w pracach nad ustawą o biegłych) związane z nowymi rodzajami przestępstw, dokonywanych z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych. Ma też wskazywać wynikające z ułomności prawa problemy, na jakie napotykają biegli informatycy. Twórcy stowarzyszania podkreślają, że choć skupia ono ludzi z całej Polski, nieprzypadkowo powstało na Śląsku, gdzie przemysł ciężki w coraz większym stopniu jest zastępowany przez nowe produkty i usługi. Jedną z nich są nowoczesne technologie, dzięki którym Śląsk staje się powoli zagłębiem firm informatycznych. Stowarzyszenie chce to wykorzystać do promocji regionu i edukacji informatycznej.

Oficjalnie Instytut Informatyki Śledczej zainauguruje działalność organizowaną w najbliższy czwartek i piątek w Bibliotece Śląskiej w Katowicach IáOgólnopolską Konferencją Informatyki Śledczej. Wezmą w niej udział przedstawiciele działów bezpieczeństwa kilkunastu polskich banków, firm sektora paliwowego i energetycznego, a także biegli sądowi z zakresu informatyki, policjanci, prokuratorzy oraz pracownicy wyższych uczelni. Informatyka śledcza to polskie tłumaczenie angielskiego wyrażenia "computer forensics". Pod tym pojęciem kryje się poszukiwanie i analiza informacji w formie cyfrowej, mająca na celu dostarczenie elektronicznych dowodów popełnionych przestępstw lub nadużyć.

MAB

(Źródło: MIn Nauki/PAP/KW)