Jak podkreśla autor komentarza opublikowanego w portalu kancelarii Wardyński i Wspólnicy, adwokaci, domagając się poszanowania praw fundamentalnych, w tym prawa do rzetelnego procesu, muszą szanować te pryncypia w postępowaniach, w których są gospodarzami. Postępowania dyscyplinarne winny stanowić wzór poszanowania praw zarówno obwinionych, jak i pokrzywdzonych, być prowadzone w sposób transparentny i sprawny, chroniąc jednocześnie informacje objęte tajemnicą, budując zaufanie do samorządu adwokackiego, który musi radzić sobie z adwokatami i aplikantami sprzeniewierzającymi się zasadom.
- Domagając się przestrzegania praw podstawowych w procesie wymiaru sprawiedliwości, samorząd adwokacki winien w swoim własnym wymiarze sprawiedliwości dawać przykład, jak należy postępować. Tędy również prowadzi droga do odzyskania zaufania i wiarygodności adwokatury pisze autor. Więcej>>