Jak pisze Rzeczpospolita, resort zamierza również odstąpić od zasady sporządzania pisemnego uzasadnienia decyzji z urzędu.

Ponadto projekt rozszerza możliwość zwolnienia z opłat okresowych za pierwszy okres ochronny na wzory przemysłowe i znaki towarowe. Urząd Patentowy otrzyma również nowe uprawnienia do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych.

Projekt nowelizacji wprowadza do polskiego porządku prawnego instytucję ograniczonego patentu poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych.

Źródło: Rzeczpospolita / Autor: Renata Krupa-Dąbrowska