Posłowie na posiedzeniu połączonych komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, zaopiniowali w środę zgodnie 13 poprawek, z których większość miała charakter redakcyjny i ujednoznaczniający nowelizację.
W nowelizacji ustawy o systemie oświaty odchodzi się od nauki zawodów na rzecz zdobywania konkretnych kwalifikacji wymaganych w zawodach lub do wykonywania konkretnych prac. "Nowelizacja ułatwia zdobywanie wykształcenia zawodowego. Daje także dużą możliwość zmiany zawodów" - tłumaczyła w środę PAP posłanka PO Domicela Kopaczewska, która przedstawi senackie poprawki na posiedzeniu plenarnym Sejmu.
Zgodnie z ustawą, egzaminy na poszczególne kwalifikacje nie będą przeprowadzane po zakończeniu nauki w szkole, tak jak obecnie jest przeprowadzany egzamin zawodowy, lecz na różnych etapach nauki. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie jednej kwalifikacji uczeń będzie uzyskiwał świadectwo zdobycia tej kwalifikacji, a po zdobyciu wszystkich kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie dostanie dyplom to potwierdzający.
Uczniowie dzięki temu będą mogli łatwiej zdobywać potwierdzenie własnych umiejętności w różnych zawodach. Po zdobyciu jednego zawodu uczniowie nie będą musieli po raz kolejny rozpoczynać edukacji w innym zawodzie; zdobyte wcześniej kwalifikacje będą bowiem uznane.
W ustawie zapisano, że nauka w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych, tak jak w przypadku liceów ogólnokształcących, będzie powiązana z nauką w gimnazjach - treści tam rozpoczęte będą kontynuowane w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. W pierwszej klasie liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej uczniowie poznają te same treści, obowiązywać ich bowiem będzie na tym etapie edukacji ta sama podstawa programowa nauczania. Dlatego absolwenci zreformowanych zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować naukę np. w liceach ogólnokształcących dla dorosłych od razu od drugiej klasy tego liceum.
W nowelizacji zapisano też m.in., że szkoły zawodowe będą mogły łączyć się w centra kształcenia ustawicznego po to, żeby łatwiej zdobywać nowy sprzęt do praktyk oraz że w systemie szkolnictwa przestaną istnieć licea uzupełniające, technika uzupełniające oraz licea profilowane (będą stopniowo wygaszane, gdyż nie będzie prowadzony do nich nabór).
Nowelizacja ustawy ma wejść w życie 1 września 2012 r., gdy do I klas szkół ponadgimnazjalnych, w tym techników i zasadniczych szkół zawodowych, pójdzie pierwszy rocznik obecnych gimnazjalistów, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową nauczania.
Projekt nowelizacji ustawy złożył w Sejmie klub PSL. Był on zgodny z założeniami reformy szkolnictwa zawodowego, nad którymi pracowało przez ponad dwa lata Ministerstwo Edukacji Narodowej. Znalazło to odzwierciedlenie w przygotowanym przez resort projekcie tzw. dużej nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Jednak ze względu na inne fragmenty projektu uznane za kontrowersyjne (m.in. przez partnerów społecznych takich jak związki zawodowe) prace nad tym projektem po przesłaniu go do Komitetu Stałego Rady Ministrów zostały wstrzymane. Stąd inicjatywa posłów PSL przeniesienia zapisów dotyczących zmian w szkolnictwie zawodowym z projektu dużej nowelizacji ustawy do osobnego projektu i przedłożenie go jako projekt poselski.
W piątek w Sejmie ma odbyć się głosowanie nad poprawkami Senatu.(PAP)