Zdaniem tej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców, kolejne nowelizacje pogłębiają nierównowagę praw i obowiazków stron umowy o zamowienie publiczne. Wprowadzają one kolejne instrumenty przerzucania wszelkich ryzyk na barki przedsiebiorców.
Kolejne nowelizacje PZP wyposażają zamawiających w instrumenty nacisku na wykonawców. Strona zamawiających szczególnie upodobała sobie wykluczenie wykonawców. - Zamiast podnosić jakość pracy służb zamawiających, dodaje się coraz to nowe podstawy wykluczania wykonawców z postępowań na podstawie arbitralnych decyzji zamawiającego. W efekcie, ryzyko i koszty niestarannego i niefachowego przygotowywania postępowań mogą być - bez negatywnych konsekwencji dla zamawiających - przerzucane na wykonawców. Negatywne konsekwencje tych kroków ponosimy jednak wszyscy. Dominuje bowiem formalne podejście do udzielania zamowień, a nie zorientowanie na faktyczne koszty i jakość zamawianych usług, dostaw i robót budowlanych - czytamy w opinii PKPP Lewiatan. Wiecej>>>