Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym weszła w życie w 2001 r. KRS miał zastąpić wcześniejsze rejestry przedsiębiorców, dlatego ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym uchyla moc wpisów do dawnych rejestrów. Termin wejścia w życie tego zapisu wielokrotnie przesuwano, ponieważ przedsiębiorcy nie dopełniali obowiązków związanych z przeniesieniem wpisu. Ostatecznie w 2010 r. zdecydowano, że wpisy do starych rejestrów utracą moc 31 grudnia 2013 r.

Jak jednak wskazują posłowie PO, termin ten trzeba przedłużyć. Tłumaczą, że utrata bytu prawnego przez podmioty, które nie dopełniły obowiązków nałożonych na nie przez ustawę o KRS, może być niebezpieczna dla ich wierzycieli. Stanie się tak dlatego, że przepisy nie regulują kwestii zobowiązań tych przedsiębiorców.
"W kontekście powyższego zasadne wydaje się przesunięcie terminu, w którym podmioty nieprzerejestrowane do Krajowego Rejestru Sądowego utracą byt prawny, dla przygotowania stosownej regulacji w zakresie rozwiązań dotyczących majątku i zobowiązań tych podmiotów, celem zabezpieczenia interesów ich wierzycieli" - podkreślają posłowie w uzasadnieniu i chcą przedłużenia ww. terminu do 31 grudnia 2014 r.