Do usług związanych z możliwością skorzystania z odpłatnego żywienia przez żołnierzy i pracowników wojska, jak i pozostałych osób, nie znajdzie zastosowania przepis art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem jednostka wojskowa nie działa jako podmiot wykonujący usługi w dziedzinie obrony narodowej, o którym mowa w powołanym przepisie, lecz świadczy odpłatne usługi, w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 tej ustawy. Dlatego jednostka wojskowa jest w tym zakresie podatnikiem VAT.
Zgodnie § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ), podstawową stawkę podatku obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. W pozycji 7 tego załącznika wskazano na usługi związane z wyżywieniem.
W związku z tym, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 30 czerwca 2011 r., sygn. IPPP1-443-575/11-4/EK, stwierdził, że sprzedaż posiłków żołnierzom, pracownikom cywilnym i osobom z zewnątrz korzystać będzie z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 8%.

Artykuł pochodzi z #remove_this_link

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 14 lipca 2011 r.