Na portalach poszczególnych sądów będą publikowane orzeczenia wraz z uzasadnieniami wydane po dacie zakończenia wdrożenia.
Portale orzeczeń działają od początku tego roku. Początkowo wdrażano je w sądach apelacyjnych. Celem zobowiązania sądów do publikacji orzeczeń w internecie było zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa.
- Wierzę w to, że dzięki portalowi uda się podnieść jakość orzecznictwa polskich sądów, co z kolei przełoży się na poprawę ich wizerunku, a powszechna dostępność do orzecznictwa poprawi wiedzę Polaków o przysługujących im uprawnieniach, jak i ciążących na nich obowiązkach- mówił o projekcie tworzenia portali z orzeczeniami minister Jarosław Gowin.
Na portalach nie są umieszczane wyroki rozwodowe oraz w sprawach o ubezwłasnowolnienie. Wszystkie publikowane orzeczenia poddane zostają procesowi anonimizacji. Oznacza to, że z treści wyroku usuwane są dane osobowe oraz inne informacje umożliwiające identyfikację konkretnych podmiotów i faktów. Dokonuje tego specjalny program, który analizuje tekst pod kątem obecności danych podlegających usunięciu. Efekty działania oprogramowania weryfikuje pracownik sądu.
Tworzeniem portali zajmują się zespoły wdrożeniowe, w których skład wchodzą informatycy oraz sędziowie orzecznicy. Użytkownik może wyszukiwać orzeczenia według różnych kryteriów, w tym m.in. słowa kluczowego lub sygnatury akt.
Na portalach poszczególnych sądów będą publikowane orzeczenia wraz z uzasadnieniami wydane po dacie zakończenia wdrożenia. Publikowane orzeczenia sukcesywnie będą udostępniane w ramach Portalu Orzeczeń pod adresem www.orzeczenia.ms.gov.pl.