Jednocześnie też nieco (o 0,8 punktu proc.) wzrosła skuteczność organów ścigania w ustalaniu sprawców przestępstw: wykryto ich w 68,7 proc. spraw. Większa liczba spraw karnych spowodowała w efekcie zwiększenie o ponad 2,5 tys. liczby spraw pozostałych jeszcze prokuratorom do załatwienia (na rok 2012 przeszło ich 83 tys.).
Spadła natomiast liczba najdłużej prowadzonych postępowań. Tych, które ciągną się ponad pięć lat, było na koniec 2011 roku już tylko 100 (w 2010 roku było ich 130).
Jak wynika z dorocznego sprawozdania Prokuratora Generalnego, do najczęstszych przyczyn przewlekłości dochodzeń i śledztw prokurator generalny zaliczył m.in. ich skomplikowany, wielowątkowy charakter, ogrom materiału dowodowego czy prowadzenie postępowań wyłączonych z innych postępowań. W sprawach gospodarczych pojawiały się też trudności z gromadzeniem obszernej dokumentacji, a później z jej analizą. Jak wskazuje prokurator generalny, na przeszkodzie szybkiemu kończeniu postępowań wciąż stoją także problemy z uzyskaniem opinii biegłych niektórych specjalności.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna