Opłata roczna za aplikację adwokacką będzie równa 2,8-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
 wynagrodzeniu za pracę w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego.
Aplikanci radcowscy zapłacą za szkolenie tyle samo co aplikanci adwokaccy.
Natomiast opłata roczna wnoszona przez aplikantów notarialnych na szkolenie jest wyższa. W nowym roku jest równa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Od 1 stycznia 2012 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1 500 zł., co wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2011 r.