W dniach 24 lutego - 1 marca 2014 r. Ministerstwo Sprawiedliwości organizowało Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Ministerstwo przypomina, że w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem od wielu lat ściśle współpracuje z policją, samorządem adwokackim i radcowskim, Prokuraturą Generalną, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, Biurem Rzecznika Praw Dziecka, Krajową Radą Kuratorów Sądowych, Krajową Radą Komorniczą, Krajową Radę Notarialną, a także Komendą Główną Straży Granicznej.
Nowym partnerem Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem było w tym roku środowisko notariuszy.
Jak informuje MS, w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem  Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, filie oraz punkty pomocy odwiedziło 2143 osób, które skorzystały z informacji prawnych i porad psychologicznych.
- Kolejne obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem były okazją dla pokrzywdzonych do uzyskania w krótkim czasie kompleksowej pomocy. Z uzyskanych informacji wynika, że największa ilość porad dotyczyła spraw przemocy w rodzinie - czytamy w ogłoszonym komunikacie.
Jak podkreśla MS, dobrym rozwiązaniem okazało się włączenie w obchody przedstawicieli różnych zawodów, z którymi mają do czynienia pokrzywdzeni, w związku z popełnieniem na ich szkodę przestępstwa. Zgłaszane przez ofiary przestępstw problemy i pytania pozwolą na takie ukierunkowanie działań podejmowanych na ich rzecz przez Ministerstwo Sprawiedliwości, by pomoc była bardziej dostępna, kompletna i skuteczna.