- Fundacja powstała w 1985 r., a zatem liczy ponad trzydzieści lat. Przez długi czas pozostawała jedyną strukturą udzielającą pomocy finansowej osobom pokrzywdzonym przestępstwem - mówi w wywiadzie dla portalu lex.pl sędzia Marek Czecharowski, przewodniczący Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstwa, której głównym fundatorem jest wydawnictwo Wolters Kluwer.

Szansa na powrót do normalnego życia
O pomoc finansową starać się mogą ofiary przestępstw przeciwko życiu lub zdrowiu, a w wyjątkowych przypadkach także przeciwko mieniu. Pomoc może być udzielona, jeśli pokrzywdzony: doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w wyniku których całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej. Na rekompensatę liczyć mogą także osoby, które straciły opiekuna lub żywiciela albo poniosły straty materialne.

Warunkiem przyznania pomocy jest brak możliwości uzyskania przez pokrzywdzonego odszkodowania od sprawcy przestępstwa, jak też świadczeń w pełni rekompensujących szkodę, przysługujących z innych źródeł takich jak ubezpieczenie społeczne, majątkowe, osobowe.

Formularz dostępny jest na stronie internetowej, poza informacjami osobistymi pokrzywdzony musi w nim zamieścić dane na temat charakteru przestępstwa, którego padł ofiarą oraz na temat sprawcy, jeżeli jest on znany policji. Niezbędne jest też przedstawienie dokumentów - wyroku sądu lub postanowienia o umorzeniu postępowania, a także informacji o stanie zdrowia.

Wniosków coraz mniej
-  Z roku na rok maleje liczba wniosków składanych do sądów, jak i do naszej fundacji. Nie oznacza to wcale, że mniej jest pokrzywdzonych - mówi Monika Kulesza-Czupryn, wiceprzewodnicząca Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstwa, Dyrektor Segmentu Szkolnictwo Wyższe i Nauka w wydawnictwie Wolters Kluwer - Niestety w natłoku informacji przekazywanych pokrzywdzonym - sprawa kompensaty zajmuję ostatnie miejsce. Dlatego bez szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej, bez pomocy prokuratury, sądów, policji oraz samorządów nie uda się zmienić tej tendencji - dodaje.

Jak tłumaczy sędzia Marek Czecharowski, fundacja powiadamiała te podmioty o swojej działalności. Informacje na ten temat można było znaleźć m.in. w sądach i na komisariatach policji. Do współpracy zachęcano też komorników, którzy jednak rzadko mają do czynienia z osobami uprawnionymi do starania się o pomoc, bo te rzadko wstępują na drogę postępowania egzekucyjnego. Aby upowszechnić wiedzę o tym, że pokrzywdzeniu mają prawo do rekompensaty 22 lutego ogłoszono Międzynarodowym Dniem Pomocy Ofiarom Przestępstw.

- Kształtowanie świadomości prawnej wśród obywateli ma niebagatelne znaczenie. Wiedza o tym, że można domagać się rekompensaty własnej krzywdy to pierwszy krok do uzyskania tej pomocy. Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw to doskonała okazją do przybliżenia tego tematu, okazja do wskazania pokrzywdzonym drogi w walce o swoje prawa. W ten sposób możemy pomóc nie tylko sobie, ale także innym. - podkreśla Monika Kulesza-Czupryn.

Trzy warianty pomocy
O tym, czy udzielić pomocy, decyduje fundacja - sprawdzi m.in. czy pokrzywdzony nie miał możliwości uzyskania odszkodowania oraz czy wniosek nie został złożony za późno, czyli po upływie dwóch lat od popełnienia przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu lub roku w przypadku przestępstwa przeciwko mieniu.

Pokrzywdzony, którego wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, otrzyma zwrot kosztów: leczenia, rehabilitacji, protez i innych niezbędnych wydatków z tym związanych lub zwrot kosztów pogrzebu, jeżeli beneficjentami są najbliżsi. Pomoc polegać może również na przyznaniu jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Przewidziano także możliwość uzyskania świadczenia w formie zaliczki - może ją dostać osoba znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej. Zaliczka podlega zwrotowi, po otrzymaniu przez pokrzywdzonego odszkodowania od sprawcy szkody lub z innych źródeł.

Szczegółowe informacje na temat Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw oraz formularz wniosku o udzielenie pomocy można znaleźć na stronie internetowej: http://fpop.org.pl/.

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks,   Zbiór Karny>>