Głównym celem wyjazdu jest wymiana polsko-ukraińskich doświadczeń w zakresie informatyzacji wymiaru sprawiedliwości.
 W trakcie spotkania we Lwowskim Apelacyjnym Sądzie Gospodarczym wiceminister Jacek Gołaczyński przedstawił tamtejszym sędziom informacje na temat innowacyjnych technologii i narzędzi w pracy polskich sądów, w tym protokołu elektronicznego.
Strona ukraińska swoje wystąpienie poświęciła m.in. elektronicznemu wymiarowi działalności sądów ukraińskich przez zastosowanie digitalizacji rozdziału spraw i nagrywaniu przebiegu rozpraw.
 Dużą część spotkania poświęcono również utworzeniu i rozwojowi systemu arbitrażowego Ukrainy.