Z obserwacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wynika, że Jednym z głównych powodów niskiego poziomu dostępności serwisów www jest brak umiejętności ich twórców oraz wiedzy na temat potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych.
Dlatego resort rozpoczyna działania wspierające instytucje publiczne w tej dziedzinie. Służyć temu m.in. powołana przy ministerstwie grupa robocza ds. Dostępności Zasobów Internetowych.
Jej pierwsze spotkanie odbędzie się 18 lipca o godzinie 12.00 w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, ul Królewska 27, sala 21.
Grupa powstała w ramach Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych. Rada Programowa Porozumienia uznała za jeden z priorytetów zwiększanie kompetencji cyfrowych nie tylko użytkowników internetu ale również ich twórców. Zdaniem Rady jest to ważne w kontekście tworzenia stron www dostępnych dla jak największej liczby użytkowników niezależnie od ich wieku, niepełnosprawności, użytego sprzętu lub oprogramowania.
Jak informuje resort administracji i cyfryzacji, Grupa ds. Dostępności Zasobów Internetowych zajmie się:
•    wskazywaniem twórcom stron www, administratorom i redaktorom treści dobrych praktyk w przygotowywaniu produktów dostępnych dla wszystkich użytkowników,
•    promowaniem rozwiązań zwiększających dostępność do zasobów internetowych,
•    organizowaniem warsztatów i seminariów poświęconych tworzeniu serwisów internetowych oraz ich zarządzaniu,
•    przygotowywaniem rekomendacji oraz wsparciem dla Rady do Spraw Cyfryzacji powołanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.