Zdaniem autora opinii, sądownictwu powszechnemu potrzebne są kompleksowe rozwiązania, odpowiadające ogólnie uznanym zasadom, które pozwolą w sposób naturalny wytworzyć mechanizmy zwiększenia jakości i efektywności sprawowania wymiaru sprawiedliwości. - Całościowa i konsekwentnie przeprowadzona reforma sądownictwa powszechnego jest koniecznym elementem realizacji idei sprawnego państwa prawa - uważa sędzia Wysocki.

Pełne wystąpienie zaprezentowane podczas debaty zorganizowanej 19 października br. przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska i Helsińską Fundację Praw Człowieka  pt. „Jak zreformować sądy powszechne” - dostępne tutaj >>>