Minister sprawiedliwości Marek Biernacki spotkał się w dponiedziałek z ministrem sprawiedliwości Chińskiej Republiki Ludowej panią Wu Aiying. W trakcie wizyty podpisano Porozumienie o Współpracy między obydwoma ministerstwami.
Jak poinformowano, porozumienie nie jest wiążącą umową międzynarodową (nie zmienia obecnie obowiązujących zasad dotyczących ekstradycji lub pomocy prawnej). Stanowi wyraz woli współpracy (wymiana informacji i materiałów oraz spotkania na szczeblu roboczym) „w duchu poszanowania demokracji, praw człowieka i rządów prawa”.
Z uwagi na to, że polski system prawny oparty na Konstytucji bazującej na poszanowaniu godności ludzkiej, demokracji, praw człowieka i rządów prawa jest radykalnie odmienny od chińskiego, podejmowanie konkretnych inicjatyw współpracy ma charakter fakultatywny, co umożliwia ich każdorazową ocenę pod kątem ryzyka zaangażowania się w przedsięwzięcie, które mogłoby naruszać w/w wartości.
W ramamch pobytu w Polsce delegacja Chińskiej Republiki Ludowej odwiedziła m.in. Biuro Dozoru Elektronicznego oraz Areszt Śledczy Warszawa Mokotów. Trzeciego dnia wizyty (16 września 2014 r.) odwiedzi Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.