W piątek propozycję, którą oprócz Polski popiera jeszcze kilka innych państw członkowskich, m.in. Belgia, Bułgaria, Włochy, Hiszpania i Austria, omawiali przedstawiciele ministerstw sprawiedliwości państw UE.

"To instrument, który pozwalałby na to, że państwa w sposób prosty przejmowałyby dochodzenie z innych krajów" - mówił dziennikarzom w Brukseli wiceminister sprawiedliwości Michał Królikowski.

Jak wyjaśniał, rozwiązania, o które zabiega Polska, mogłyby doprowadzić do ograniczenia stosowania Europejskiego Nakazu Aresztowania. Ta kwestia szczególnie interesuje Polskę, ponieważ ze względu na dużą emigrację i związaną z nią przestępczość instrument ten jest szczególnie często używany przez nasz kraj. Wywołuje to kontrowersje, bo zdaniem Komisji Europejskiej i niektórych państw nakazy aresztowania są czasem nadużywane i wydawane w sprawach błahych.

Po wprowadzeniu Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego podejrzani nie byliby ścigani i przewożeni do Polski, lecz postępowanie w sprawach, które ich dotyczy, toczyłoby się za granicą, w miejscu, gdzie mieszkają. Możliwe byłoby też np. przesłuchanie osoby podejrzanej w trybie wideokonferencji.

Większa współpraca państw członkowskich pozwoliłaby też na uzyskanie materiału dowodowego (jak np. wyciąg operacji na rachunku bankowym, protokół z oględzin, zeznanie świadka lub opinia biegłego) znajdującego się w innym kraju UE.

W styczniu Polska wraz z grupą 9 innych krajów UE zwróciła się do irlandzkiej prezydencji, by przyspieszyć prace nad inicjatywą, która została zaproponowana przed niemal trzema laty.

Podczas piątkowej Rady ds. Sprawiedliwości ministrowie "27" porozumieli się też w sprawie ochrony ofiar przemocy we wszystkich państwach UE. Porozumienie polityczne, nad którym będzie teraz pracował Parlament Europejski, przewiduje, że w razie zmiany miejsca pobytu lub podróży do innego państwa UE ofiara przemocy nadal będzie korzystać ze środków ochrony wobec sprawcy przestępstwa, takich jak zakaz kontaktów z ofiarą lub zbliżania się do niej.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)

stk/ mc/ gma/