Jak informuje MSZ, wyzwania w zakresie przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego oraz stan przygotowań do 32. Międzynarodowej Konferencji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w Genewie w grudniu 2015 roku były głównymi tematami wtorkowego spotkania wiceministra z wiceprzewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Christine Beerli.
W trakcie spotkania w MSZ wiceminister Nowak-Far wskazał, iż Polska rozpoczęła już wewnętrzne przygotowania do konferencji, która jego zdaniem będzie stanowiła kolejny krok ku zapewnieniu pełnej implementacji międzynarodowego prawa humanitarnego. - Polska popiera inicjatywy zmierzające do zapewnienia ochrony ofiarom i osobom poszkodowanym w trakcie konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych – zaznaczył wiceminister. Wiceszef polskiej dyplomacji podkreślił ponadto, że nasz kraj opowiada się za stworzeniem skutecznego mechanizmu w zakresie wzmocnienia stosowania międzynarodowego prawa humanitarnego.
Wiceprzewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża oceniła, że zbliżająca się grudniowa konferencja powinna odpowiedzieć na aktualne wyzwania stojące przed społecznością międzynarodową, w szczególności w zakresie wzmocnienia stosowania międzynarodowego prawa humanitarnego, zapewnienia ochrony prawnej ofiar konfliktów, czy zapewnienia bezpieczeństwa i dostępu do pomocy humanitarnej. Rozmówcy zgodzili się także, że tylko wspólne działania wszystkich państw mogą przyczynić się do właściwej ochrony i pomocy osobom dotkniętym skutkami konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych.