Oprócz Polski na trzyletnią kadencję zostały wybrane: Angola, Ekwador, Gwatemala, Hiszpania, Katar, Libia, Malediwy, Malezja, Mauretania, Mołdowa, Szwajcaria, Tajlandia, Uganda.
Rada Praw Człowieka NZ (UN Human Rights Council) z siedzibą w Genewie, została utworzona w 2006 r. zgodnie z postanowieniami rezolucji ZO NZ z 15 marca 2006 r., zastępując Komisję Praw Człowieka ONZ. Liczy ona 47 członków i stanowi najważniejsze forum dialogu i współpracy międzyrządowej w dziedzinie praw człowieka, a jej głównym celem jest promowanie poszanowania praw człowieka oraz podstawowych wolności w świecie. Organ ten koncentruje się na monitorowaniu stanu przestrzegania praw człowieka w świecie oraz na pomocy państwom członkowskim w wywiązywaniu się ze zobowiązań z zakresu ochrony praw człowieka, poprzez dialog, budowę struktur instytucjonalnych i pomoc techniczną.