Przyjęte na Konferencji w Kigali (Kigali Principles on Protection of Civilians) w maju 2015 r. Zasady są dokumentem o charakterze politycznym, stanowiącym zbiór zobowiązań i dobrych praktyk, którymi powinien kierować się personel wojskowy i policjanci uczestniczący w misjach pokojowych Narodów Zjednoczonych.
Jak podkreśla Ministerstwo Spraw Zagranicznych, przystąpienie do deklaracji ma istotne znaczenie w kontekście kampanii promującej naszą kandydaturę do Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019, a także dyskusji na temat powrotu Polski do operacji pokojowych ONZ.

Polska jest dwunastym krajem, który przyłączył się do dokumentu. Spośród państw UE sygnatariuszami są także Niderlandy i Włochy.