Przedstawiciele Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE) spotkali się w poniedziałek m.in. z pDonaldem Tuskiem oraz innymi członkami Rady Ministrów. Minister Krzysztof Kwiatkowski przewodniczył dyskusji dot. wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Głównym tematem dyskusji był jeden z priorytetów polskiej Prezydenci z zakresu wymiaru sprawiedliwości – Europejskie Prawo Umów. W spotkaniu wzięła udział m.in. należąca do ALDE wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Diana Wallis. 8 czerwca 2011 r. Parlament Europejski przyjął jej raport dotyczący tego projektu.
- To bardzo mocne ukierunkowanie poparcia dla naszej inicjatywy w formie tzw. instrumentu opcjonalnego – powiedział Krzysztof Kwiatkowski. – Cieszę się, że Parlament Europejski podziela pogląd, że korzyści, jakie projekt Europejskiego Prawa Umów niesie dla rozwoju rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów, są nie do przecenienia. Inicjatywa ma ogromny potencjał i może wpłynąć na ożywienie handlu transgranicznego, w szczególności w Internecie. Nie zapominajmy przy tym, w jak dużym stopniu konsumenci skorzystają na różnorodności ofert sprzedaży dóbr i usług, a przedsiębiorcy na poszerzeniu rynków zbytu – dodał Minister Sprawiedliwości.
 
Minister Sprawiedliwości przypomniał także inne priorytety Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, a dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Wśród nich wymienił m.in.:
 · Projekt rewizji rozporządzenia Bruksela I;
· Projekt rozporządzenia dotyczącego dziedziczenia;
· Projekt dyrektywy dotyczącej łączenia niektórych rejestrów działalności gospodarczej;
· Działania służące zagwarantowaniu pewnego minimum praw podejrzanym i oskarżonym;
· Zapewnienie adekwatnych uprawnień ofierze (rozpoczęcie prac nad nowym projektem dyrektywy ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw).
 
- Za szczególnie istotne uważamy zakończenie prac nad dyrektywą dot. Europejskiego Nakazu Ochrony. Musimy zapewnić bezpieczeństwo ofiarom przestępstw w Europie, w której granice nie są przeszkodą poruszania się nie tylko dla ofiar, ale i sprawców. W 2010 r. liczba ofiar przemocy domowej w Polsce wynosiła ponad 130 tys., z czego 82 tys. ofiar to kobiety, a 40 tys. to dzieci – przypomniał Minister Krzysztof Kwiatkowski. – Niezwykle istotne są dla nas również prace nad projektem dyrektywy ws. prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym. Zapewnienie prawa do porady adwokata na możliwie najwcześniejszym z etapów postępowania jest kluczowym elementem dla zapewnienia rzetelnego procesu, niezależnie od państwa, w którym oskarżony lub podejrzany znajduje się – dodał minister sprawiedliwości.
Krzysztof Kwiatkowski przypomniał także, że Rada przyjęła w czerwcu porozumienie ogólne, dotyczące dyrektywy w sprawie ataków na systemy informatyczne. – Wierzymy, że uda nam się wspólnie z Parlamentem sprawnie zorganizować prace trilogu, tak aby na koniec roku można było pokazać konkretne efekty – powiedział Minister. – Wszystkie te działania będą efektywne jeśli będziemy aktywnie ze sobą współpracować. Wierzymy, że w ciągu tego półrocza uda nam się pokazać, że ta współpraca jest jednym z najlepszych motorów rozwoju wymiaru sprawiedliwości Unii Europejskiej – dodał Krzysztof Kwiatkowski.
 
ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe) stanowi trzecią co do wielkości grupę polityczną w Parlamencie Europejskim. Obecnie należy do niej 85 członków PE z 20 krajów członkowskich. W tej frakcji nie ma europosłów z Polski.
 
Jak podkresla Joanna Dębek, rzecznik prasowy ministra sprawiedliwości, celem wspólnego spotkania była dyskusja nad programem polskiej Prezydencji w Radzie
Unii Europejskiej.