Jak informuje PGP, są to najnowsze statystyki związane z obsługą korespondencji sądów powszechnych i prokuratur – także w odniesieniu do tych regionów, z których firma otrzymała najwięcej pytań.
Z informacji wynika, że łącznie w okresie od 1 stycznia do 28 lutego PGP SA obsłużyła na rzecz sądów i prokuratur 9 mln nadanych przesyłek rejestrowanych. Skuteczność doręczeń bezpośrednio, osobiście doręczonych adresatowi (bez awizacji) wyniosła 77,45%. Natomiast przesyłki podjęte (doręczone osobiście i odebrane w punkcie) to 94%.

Statystyki dla poszczególnych regionów:

- Sąd Okręgowy w Warszawie oraz sądy mu podległe: 719 tys. tys. przesyłek. Poziom doręczonych zwrotnych potwierdzeń odbioru wynosi 83% (596 tys. sztuk). 74,4% przesyłek (506 tys. sztuk) zostało doręczonych bezpośrednio do adresata (bez awizacji). Liczba uzasadnionych reklamacji we wskazanym okresie to 0,0007% - poziom marginalny, potwierdzający bardzo wysoką jakość świadczonych usług.

- Sąd Okręgowy w Lublinie oraz sądy mu podległe, w tym sądu Lublin Zachód: 511 tys. przesyłek. Poziom doręczonych zwrotnych potwierdzeń odbioru wynosi 66% (338 tys. sztuk). Liczba uzasadnionych reklamacji we wskazanym okresie to 0%.

- Sąd Okręgowy w Gdańsku oraz sądy mu podległe: 233,63 tys. przesyłek. Poziom doręczonych zwrotnych potwierdzeń odbioru wynosi 80%. Liczba uzasadnionych reklamacji we wskazanym okresie to  0,0004%.

- Sąd Okręgowy w Szczecinie oraz sądy mu podległe 42,5 tys. przesyłek. Aż 76% przesyłek zostało doręczonych bezpośrednio do adresata (bez awizacji). Liczba uzasadnionych reklamacji we wskazanym okresie to 0,002%.

- Sąd Okręgowy w Bydgoszczy oraz sądy mu podległe: 101 tys. przesyłek. Poziom doręczonych zwrotnych potwierdzeń odbioru wynosi 85% (86,9 tys. sztuk). Liczba uzasadnionych reklamacji we wskazanym okresie to 0,010%.

- Sąd Okręgowy w Elblągu oraz sądy mu podległe: 36 tys. przesyłek. Poziom doręczonych zwrotnych potwierdzeń odbioru wynosi 82% (29,8 tys. sztuk). Liczba uzasadnionych reklamacji we wskazanym okresie to 0,03%.