Jak tłumaczy Adam Taukert - rzecznik prasowy UPRP, konferencja PATLIB 2008 jest ważnym forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy tworzącymi sieć PATLIB krajowymi urzędami patentowymi oraz regionalnymi ośrodkami informacji patentowej w państwach członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej, ośrodkami informacji patentowej spoza struktur europejskich oraz Europejskim Urzędem Patentowym.
"Obecnie w Europie działa ponad 320 ośrodków sieci PATLIB świadczących usługi z zakresu ochrony własności przemysłowej dla różnorodnych odbiorców m.in. przemysłu, a szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, ośrodków naukowo-badawczych oraz uczelni - wyjaśnia Taukert. - Urząd Patentowy RP współpracuje z 27 polskimi ośrodkami informacji patentowej, przed którymi stoją nowe wyzwania polegające m.in. na rozszerzeniu zakresu usług i docelowo przekształceniu się w centra wspierania innowacji mających za zadanie m.in. wspomaganie transferu technologii z ośrodków badawczo rozwojowych i uczelni do przemysłu oraz wspieranie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw". Hasło przewodnie tegorocznej konferencji brzmi "Sieć PATLIB na miarę przyszłości". Jej uczestnicy skoncentrują się na 4 głównych obszarach tematycznych: tworzeniu sieci na wzór Europejskiej Sieci Patentowej poza strukturami PATLIB, podnoszeniu kwalifikacji pracowników ośrodków informacji patentowej i zaopatrywaniu ich w nowe narzędzia, strategiach finansowania ośrodków uwzględniających korzystanie ze środków UE oraz usługach konsultingowych świadczonych w ramach sieci PATLIB.

Imprezie, na którą składają się prezentacje, sesje plenarne, warsztaty i mikroseminaria, towarzyszyć będzie otwarta dla publiczności wystawa prezentująca najnowsze projekty i rozwiązania producentów informacji patentowej oraz osiągnięcia kilkunastu narodowych urzędów patentowych i kancelarii rzeczników patentowych w zakresie rozpowszechniania i użytkowania informacji patentowej. W jej trakcie odbędzie się także seminarium dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw organizowane w ramach programu wspierania innowacyjności.
Jak zapowiada rzecznik UPRP, bezpośrednio po uroczystej sesji otwarcia - z udziałem przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz przedstawicieli środowisk gospodarczych i naukowych - odbędzie się sesja poświecona Polsce, podczas której przedstawione zostaną niektóre osiągnięcia i zamierzenia w zakresie ochrony własności przemysłowej w naszym kraju.
Taukert tłumaczy też, że wybór Polski na gospodarza tegorocznej konferencji PATLIB jest dużym wyróżnieniem dla naszego kraju oraz wyrazem uznania polskich osiągnięć w dziedzinie ochrony praw własności intelektualnej. "Ze względu na swoją rangę i międzynarodowy charakter impreza ta przyczyni się do pogłębienia świadomości w zakresie ochrony praw własności przemysłowej w Polsce" - uważa.
Rzecznik dodaje również, że konferencja PATLIB 2008 będzie stanowić jeden z głównych akcentów tegorocznych obchodów 90. rocznicy ustanowienia ochrony własności przemysłowej na ziemiach polskich oraz powstania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Kataryna Czechowicz

Oficjalne źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz PAP - Nauka w Polsce