W efekcie zakończenia unijnych testów zgodności Węzła Transgranicznego, Polska stała się dziesiątym krajem, który uzyskał potwierdzenie Komisji Europejskiej.

Węzeł Krajowy ma zapewnić możliwość potwierdzania tożsamości we wszystkich udostępnianych obecnie przez polskie urzędy e-usługach, takich jak m.in. Emp@tia, PUE ZUS, ZIP NFZ, CEIDG, czy serwisach z usługami prowadzonymi przez jednostki samorządu terytorialnego. Węzeł stanowi więc system, który łączy poszczególne portale i umożliwia logowanie się do każdego z nich przy pomocy jednego, wybranego indywidualnie loginu i hasła.

Co jednak istotne, pomyślnie zakończyły się również testy Węzła Transgranicznego, który umożliwi integrację Węzła Krajowego z węzłami pozostałych krajów członkowskich UE. W efekcie, polscy obywatele będą mogli załatwić sprawy urzędowe w innym kraju Unii Europejskiej, bez konieczności wizyty w tym państwie. Jeden uniwersalny sposób logowania do portali publicznych państw UE ma zostać udostępniony już we wrześniu przyszłego roku.

Wspomniane testy prowadzone są we wszystkich krajach członkowskich UE przez unijny zespół DIGIT CEF. Ich celem jest potwierdzenie zgodności systemu państwa z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi KE.

W Polsce testy były prowadzone od połowy września br. Ich pozytywny rezultat oznacza, że staliśmy się 10-tym krajem, który uzyskał potwierdzenie KE i można rozpocząć proces integracji z krajami członkowskimi.

Źródło: www.mc.gov.pl,