Nowym przewodniczącym CNUE został not. Juan Alfonso Bolas reprezentujący notariat hiszpański Not. Klaus Woschnak, jako przedstawiciel notariatu austriackiego sprawującego poprzednią prezydencję, został wiceprzewodniczącym CNUE. Drugim wiceprzewodniczącym mianowano not. Bernarda Reynisa, prezesa notariatu francuskiego. To właśnie francuski notariat obejmie prezydencję w następnej kadencji.

Każdorazowi przedstawiciele polskiego notariatu w Radzie Wykonawczej będą sprawowali funkcje doradców CNUE. Zadaniem Rady Wykonawczej jest wspieranie przewodniczącego, nadzorowanie prac CNUE, wydawanie zaleceń i opinii oraz opracowywanie stanowisk, które następnie poddawane są pod dyskusję lub głosowanie Zgromadzenia Ogólnego notariatów członkowskich. Jan Tombiński, Ambasador i Stały Przedstawiciel RP przy Unii Europejskiej, w liście do prezesa KRN pogratulował sukcesu i życzył powodzenia w organizowaniu II Kongresu Notariuszy UE, który odbędzie się we wrześniu 2008 r. w Warszawie.

Podczas spotkania notariat polski reprezentowali not. Jacek Wojdyło - prezes KRN, not. Maciej Woźniak - wiceprezes KRN oraz not. Zbigniew Klejment - prezes KRN V kadencji. W części merytorycznej spotkania omówiono priorytety polityki notariatu europejskiego na najbliższy rok. Wśród najważniejszych zadań wymieniono rozważane przez Komisję Europejską rozwiązania deregulacyjne w odniesieniu do wolnych zawodów oraz wymóg obywatelstwa jako przesłanki wykonywania zawodu notariusza. Zwrócono także uwagę na kwestię swobodnego przepływu aktów notarialnych w ramach UE oraz "e-sprawiedliwość", czyli projekt obejmujący tworzenie rozwiązań informatycznych w obrocie prawnym na terenie Unii Europejskiej. Nowy przewodniczący CNUE podkreślił, że notariat jest kluczowym i nieodzownym elementem europejskiej przestrzeni prawnej, zapewniającym bezpieczeństwo obrotu zarówno przedsiębiorcom, jak i konsumentom.