Warsztaty zorganizowało w ramach 6. Programu Ramowego międzynarodowe konsorcjum z udziałem m.in. Europejskiego Urzędu Patentowego, Center for Academic Spin-offs Tyrol oraz Business Innovation Center Bratislava.
Tematem kursu była problematyka dotycząca praw własności intelektualnej w działalności naukowej, w szczególności w biotechnologii i life science. W ramach pięciu bloków tematycznych został omówiony następujący zakres zagadnień: ogólny przegląd praw własności intelektualnej, zasady patentowania wynalazków biotechnologicznych, patenty jako źródło informacji, dochodzenie roszczeń dotyczących patentów, a także wycena własności intelektualnej.
W każdym z bloków część materii o charakterze teoretycznym uzupełniona została o szereg zadań praktycznych dla uczestników szkolenia. Prelegenci, tak przedstawiciele Europejskiego Urzędu Patentowego(dr Markus Lanzrein i dr Roland Feinugle) jak i europejski rzecznik patentowy (dr Jorgen Meier) oraz specjalista od wyceny IP (dr Ludwig Weiss) posiadają bogate doświadczenie zawodowe, którym niezwykle chętnie dzielili się z uczestnikami warsztatów.
"Właśnie ujęcie problemu od strony praktycznej pozwalające uniknąć poruszania się na zbyt ogólnej płaszczyźnie spotkało się z ogromnym uznaniem uczestników. Kurs cieszył się niezwykle dużą popularnością, co wzbudziło szczerze pozytywną reakcję wszystkich organizatorów" - ocenił Wściubiak.
Przedstawiciel CTT PK zaznacza, że tego typu warsztaty są unikatowe w skali całego kraju. Wśród uczestników znalazły się nie tylko osoby z krakowskich uczelni (m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy) oraz przedsiębiorstw lecz także m.in. z Warszawy czy Szczecina.
CTT PK planuje podjęcie kolejnych inicjatyw o podobnym charakterze. Informacje naten temat będą zamieszczane na stronie internetowej www.transfer.edu.pl.

Karolina Olszewska

Oficjalne źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz PAP - Nauka w Polsce.