Rozporządzenia dotyczą nabycia statusu podejrzanego i oskarżonego w postępowaniu karnym, zatrzymania i tymczasowego aresztowania oraz zatrzymania w związku z rozpoznaniem wniosku o wykonanie europejskiego nakazu aresztowania. Wprawdzie do tej pory podejrzani i oskarżeni są pouczani o przysługujących im uprawnieniach przez sądy, prokuratorów i policję, ale polega to na przytoczeniu odpowiednich przepisów z kodeksu postępowania karnego. Projektowane rozporządzenia zawierają zaś załączniki, w których jest treść pouczeń. Zostały sformułowane prostym, przystępnym językiem.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna