-  W świetle prawa takie decyzje gminne są jednak poprawne. Problem wynika z obecnej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - mówi dr Rafał Dowgier, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Z ustawy wynika bowiem, że jeśli nieruchomość należy do kilku czy kilkudziesięciu osób, to podatkiem objęci są wszyscy współwłaściciele. Więcej>>>