Zgodnie z przyjętą w piątek 8 stycznia br. przez Sejm nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie pism przez organy administracji publicznej będzie mogło odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zainteresowany będzie musiał jednak wcześniej wystąpić do urzędu o taką formę doręczenia pism albo wyrazić zgodę na zastosowanie tych środków. Do tej pory urzędy miały jedynie taką możliwość. Nowelizacja przewiduje również szerszy krąg adresatów pism doręczanych środkami komunikacji elektronicznej - dokument w formie elektronicznej będzie mógł być wysłany nie tylko do strony, ale również innych uczestników postępowania.
Uchwalona przez Sejm ustawa trafi teraz do Senatu.