Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna" to oznacza, że przedsiębiorcy szybciej uzyskują zgody na połączenie sił.
Zmiany w tym zakresie wprowadziła nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązująca od 18 stycznia 2015 r. Po ośmiu miesiącach obowiązywania nowych regulacji okazało się, że to była dobra decyzja ustawodawcy. Wcześniej postępowanie koncentracyjne przed UOKiK było jednoetapowe dla wszystkich przypadków. W efekcie zarówno sprawy o potencjalnie dużym wpływie na rynek, jak i te mniej istotne były rozpatrywane w takim samym trybie i kończone w jednakowym terminie, czyli w ciągu dwóch miesięcy. Teraz te drugie rozpoznawane są w pierwszej fazie i muszą być zamykane w ciągu miesiąca. O tym, że sprawa trafiła do drugiego etapu, przedsiębiorcy są informowani – otrzymują od prezesa UOKiK postanowienie wraz z uzasadnieniem. Jest ono jednak niezaskarżalne. – Do 23 września 2015 r. jedynie sześć koncentracji zostało skierowanych do drugiego, wydłużonego etapu. Statystycznie zatem zdecydowana większość rozpatrywana jest o połowę szybciej niż dotychczas – zauważa Jakub Gubański, adwokat kierujący praktyką prawa konkurencji w kancelarii White & Case.
Więcej>>>

Czytaj: UOKiK: pod nową ustawą szybsze decyzje ws. koncentracji>>