Wiadomo już, że Ministerstwo Sprawiedliwosci uwzględni przyrost infacji w 2013 roku. Wobec tego płace prokuratorów i sędziów będą wyższe. Wzrosną one około dwukrotnie ponad obecną inflację, bo o przeszło 9 proc.
– Ustawa zamrażająca wynagrodzenia miała obowiązywać tylko przez rok. Tak też się dzieje. W przyszłym roku muszą one zostać odmrożone – mówi „Rzeczpospolitej" Stanisław Chmielewski, wiceminister sprawiedliwości.
Na regulację wynagrodzeń sędziów w budżecie zarezerwowano ponad 111 mln zł. Do tego dojdą jeszcze koszty awansów, dodatków dla sędziów czy pożyczek. Muszą się też znaleźć pieniądze na regulację pensji prokuratorów i referendarzy.
Jak wiadomo na rozpatrzenie w Trybunale Konstytucyjnym czeka ustawa okołobudżetowa z ub. roku, która wstrzymywała podwyżki płac w sferze budżetowej na 2012 rok, w tym podwyżki dla pracowników wymiaru sprawiedliwości. Trybunał miał się nią zająć w pierwszej połowie roku, ale z powodu błędu wnioskodawcy skarga  musiała być zmodyfikowana i termin rozprawy - przesunięty na jesień.

Źródło: MS, Rzeczpospolita