W uroczystođci nadania imienia udział wzięła udział rodzina patronki placu, Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwości, Cezary Grabarczyk, minister infrastruktury, Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi oraz władze adwokatury z adw. Andrzejem Zwarą, prezesem NRA i adw. Zbigniewem Wodo, dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi na czele.
Na wniosek łódzkiej izby adwokackiej, prezydent miasta Hanna Zdanowska wystąpiła do Rady Miasta z inicjatywą o upamiętnienie Prezes Joanny Agackiej-Indeckiej poprzez nadanie jednemu z łódzkich placów jej imienia. 27 kwietnia tego roku radni jednogłośnie przyjęli wniosek.
Adw. Joanna Agacka-Indecka, była prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej w latach 2007-2010. Zginęła 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Leciała do Katynia oddać hołd pomordowanym tam adwokatom. Joanna Agacka-Indecka całe życie związana była z Łodzią. W tym mieście się urodziła, mieszkała i studiowała prawo na Uniwersytecie Łódzkim. Przy ul. Tuwima, a później Narutowicza prowadziła kancelarię adwokacką. Pochowana jest również w Łodzi, na Cmentarzu Starym przy ul. Ogrodowej.