Przepisy obligują komorników i organy administracji do korzystania z komunikacji elektronicznej.

Jak przypomina KRK, komunikacja w przedmiocie zbiegów w egzekucji sądowej i administracyjnej (eZbiegi) realizowana jest z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). To w ramach tego systemu przesyłane są pisma od komorników sądowych do organów podatkowych oraz administracyjnych organów egzekucyjnych, jak również od wymienionych powyżej organów administracji do komorników sądowych. Komunikacja przy użyciu jej elektronicznych środków może być prowadzona z organami administracji również w innych, dopuszczalnych w świetle prawa wypadkach.

Komornicy dodają także, że większość pism opatrzona musi być kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wyjątkiem od tej reguły są załączniki do adnotacji do tytułów egzekucyjnych/wykonawczych w związku ze zbiegiem egzekucji.

 

LEX Informator Prawno Gospodarczy
Artykuł pochodzi z programu LEX Informator Prawno Gospodarczy
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami