E-Curia jest bezpłatną usługą, przeznaczoną dla przedstawicieli stron występujących przed sądami wchodzącymi w skład Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przy pomocy tej aplikacji, wszelka wymiana dokumentów procesowych z sekretariatami sądów będzie odbywać się drogą elektroniczną. Więcej: Rzeczpospolita>>>