Jak pisze "Rzeczpospolita", dowodem na istnienie takiej potrzeby są najnowsze statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości. Wynika z nich, że sprawność sądów w pierwszym półroczu 2015 r. jest gorsza niż w pierwszym kwartale br. Średni czas procesu w sądzie okręgowym w pierwszym kwartale wynosił 7,8 miesiąca, a teraz 8,2. Gorzej jest też w sądach rejonowych: zamiast 3,6 miesiąca jest 3,9.
PiS chce skrócić czas trwania postępowań sądowych we wszystkich kategoriach spraw. Dzięki temu firmy i obywatele szybciej doczekają się wyroku w ważnych dla nich sprawach.
PiS planuje wzmocnić kadrowo sądy przeciążone, a część spraw należących obecnie do ich właściwości przekazać sądom mniej obciążonym.Niektóre czynności rejestrowe i ewidencyjne, które w istocie nie należą do wymiaru sprawiedliwości, mają wykonywać notariusze. Wdrożony ma też być mechanizm czasowego delegowania sędziów do innych sądów w celu przeciwdziałania powstawaniu zaległości w rozpoznawaniu spraw. Więcej>>>

 

Dowiedz się więcej z książki
Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł