Projekt (druk sejmowy 1824) przygotowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Zmiana wprowadza limit prowizji i opłat dodatkowych, jakie może pobierać podmiot udzielający pożyczki. Łączna kwota wszystkich kosztów obciążających kredytobiorcę, według wnioskodawców, nie powinna przekraczać 5 proc. całkowitej kwoty kredytu oraz trzech czwartych całkowitej kwoty kredytu za każdy dzień realizacji umowy. Posłowie, którzy przygotowali projekt, chcą uszczelnić system tak, aby kredytodawcy nie mogli omijać przepisów o odsetkach maksymalnych, pobierając wysokie opłaty i prowizje. Poza wprowadzeniem limitów nowela zmienia Kodeks wykroczeń. Za pobieranie wyższych opłat kredytodawcy grozić ma areszt albo grzywna.