Trudno jest uniknąć pozwu o ustalenie istnienia stosunku pracy firmom, które faktycznie zatrudniają daną osobę, a jedynie w razie kontroli twierdzą, że jest to ich tzw. cichy (nieformalny) wspólnik. Przekonali się o tym właściciele kwiaciarni z woj. warmińsko-mazurskiego, która była prowadzona w formie spółki cywilnej. Na podstawie skargi osoby, która wykonywała tam pracę bez umowy (przez rok), kontrolę w firmie przeprowadził inspektor z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie.
Na podstawie zebranych dokumentów i informacji inspektor pracy wystąpił do właścicieli firmy m.in. o wydanie skarżącemu świadectwa pracy i zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za cały okres jego zatrudnienia. W związku z niewykonaniem tych wniosków inspektor pracy (jako pełnomocnik skarżącego) wniósł pozew do sądu pracy m.in. o ustalenie istnienia stosunku pracy i wypłatę zaległych świadczeń (m.in. ekwiwalentu za niewykorzystany urlop). Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Elblągu wydał wyrok uznający w całości powództwo złożone przez pracownika.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna