Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowano informacje przydatne dla osób, zamierzających w przyszłym roku ubiegać się o licencję syndyka. Egzamin będą one mogły zdawać 15 kwietnia lub 21 października 2013 r.
Test i zadania problemowe opierać się będą na przepisach zawartych w 45 aktach prawnych i komentarzach, których listę również ogłosił minister sprawiedliwości.
Opłata za egzamin wyniesie w przyszłym roku 1200 zł., dokumenty kandydaci złożyć muszą odpowiednio do 1 marca lub 6 września 2013 r.