Z informacji KPRM wynika, że przygotowane zostały już wnioski o przyznanie rent specjalnych dla rodzin ofiar tragedii pod Smoleńskiem. Renty specjalne trafią także do dzieci niepełnosprawnych (bez względu na wiek), niepracujących współmałżonków ofiar, dwóch matek rodzin wielodzietnych oraz rodziców jednej z ofiar, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji. Dodatkowo, przygotowywane są rozwiązania dotyczące systemu stypendialnego dla uczących się dzieci.
Rząd porozumiał się także z fundacją "10 kwietnia", powstającą z inicjatywy instytucji finansowych. Wspólnie projektowane są działania uzupełniające rządową pomoc dla rodzin ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Działania te będą miały na celu objęcie pomocą przede wszystkim dzieci, które podejmą studia oraz osoby znajdujące się w skomplikowanej sytuacji rodzinnej.
Ponadto prawie wszystkie rodziny, które straciły swoich bliskich w katastrofie pod Smoleńskiem otrzymały już specjalne rządowe zasiłki. Jak dotąd pomoc finansową wypłacono 91 osobom. Koordynatorzy wyznaczeni przez wojewodów opiekują się wszystkimi rodzinami dotkniętymi przez tragedię.