Według pierwotnej wersji projektu środki zgromadzone na rachunkach bankowych, po które nikt się nie zgłasza, miały trafić do Banku Gospodarstwa Krajowego. Tam miały czekać aż ktoś z uprawnionych zgłosi się po ich wypłatę. Pomysł ten został skrytykowany.
Więcej: Senat przygotowuje ustawę o martwych kontach w bankach>>>

Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", w ostatecznej wersji projektu jest zupełnie nowe rozwiązanie. W uchwale skierowanej do Sejmu znalazły się zapisy, zgodnie z którymi środki z martwych kont miałyby być przekazywane do funduszu środków nieodebranych. Będzie on obsługiwany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Wypłaty mają być dokonywane niezwłocznie po otrzymaniu przez fundusz wniosku osoby uprawnionej do zgromadzonych w nim pieniędzy. Roszczenia nie będą podlegały przedawnieniu.
Fundusz będzie mógł lokować środki w skarbowych papierach wartościowych, bonach pieniężnych NBP i obligacjach, a także w jednostkach uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego. Więcej>>>

ID produktu: 40117746 Rok wydania: 2014
Tytuł: Prawo bankowe i inne akty prawne. Przepisy>>