Inicjatywie poselskiej przyklasnął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. "Przedłożony projekt zmierza w dobrym kierunku zarówno w zakresie rozwiązań merytorycznych, jak również legislacyjnych" - napisała szefowa UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel w piśmie do wiceprzewodniczącego Klubu Parlamentarnego PO Sławomira Rybickiego.
Posłowie PO proponują, aby deweloperzy i spółdzielnie nie mogły żądać od klientów finansowania budowy, dopóki nie zapewnią im ochrony. Chodzi o to, aby w przypadku niepowodzenia inwestycji klienci nie stracili powierzonych deweloperowi pieniędzy. W grę wchodziłyby trzy możliwości, z których firma musiałaby zaproponować jedną: •  rachunek powierniczy zamknięty, •  rachunek powierniczy otwarty z umową ubezpieczeniową oraz •  rachunek powierniczy otwarty z gwarancją bankową.

Źródło: Gazeta Wyborcza