Pielgrzymka będzie częścią programu jubileuszu 10-lecia istnienia Ars Legis – Stowarzyszenia im. św. Ivo Helory. Pozostałe obchody odbędą się w ramach Święta Prawników, które tradycyjnie będą miały miejsce w Krakowie.
W ramach pielgrzymki przewidziane jest zwiedzanie malowniczych zakątków Bretanii oraz Paryża. Centralnym punktem będzie udział w uroczystościach odpustowych w Tréguier, gdzie znajduje się grób św. Ivo. W Tréguier, 19 maja każdego roku, kiedy to przypada liturgiczne wspomnienie św. Ivo, prawnicy z całego świata, uczestniczą we wspólnych obchodach święta. W 2010 r., dzięki stowarzyszeniu Ars Legis, sprowadzono z Tréguier do Krakowa relikwie św. Ivo, które obecnie znajdują się w Kolegiacie św. Anny w Krakowie.
Osoby zainteresowane powinny dokonać zgłoszenia udziału w pielgrzymce do 05 lutego 2013 r. na adres e-mail: pielgrzymki-lasalette@wp.pl. Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać wpłaty wstępnej w wysokości 500 zł na konto Duszpasterstwa Pielgrzymkowego La Salette (30-407 Kraków, ul. Koszalińska 12): Bank PKO S.A II Oddz. w Krakowie 29 1240 1444 1111 0000 0936 9959 z dopiskiem „Bretania”, podając swoje imię i  nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL.

Pozostałą kwotę należy wpłacić do 31 marca 2013 r. Z uwagi na konieczność wykupu biletów lotniczych i rezerwacji hoteli, w przypadku rezygnacji zwrot zaliczki nie będzie możliwy, natomiast w przypadku wskazania innej osoby na swoje miejsce lub zgłoszenia większej ilości chętnych w stosunku do wstępnie przewidywanej (lista rezerwowa) biuro organizatora będzie zobowiązane do dokonania zwrotów.