Minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk przewodniczył w środę 7 stycznia br. obradom Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na członka Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu.
W jego skład weszli również: podsekretarz stanu w MSZ Artur Nowak – Far, dyrektor generalny Służby Więziennej gen. Jacek Włodarski, naczelnik Marzena Pawlęga z Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka MS, a także przedstawiciele społeczni - dyrektor Poznańskiego Centrum Praw Człowieka prof. Roman Wieruszewski oraz dr Maria Niełaczna ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.
Zadaniem Zespołu jest wyłonienie trójki kandydatów, którzy ubiegać się będą o członkostwo w Europejskim Komitecie ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) działającym w strukturach Rady Europy. Ostatecznego wyboru, spośród przedstawionych przez Polskę kandydatur, dokona Komitet Ministrów Rady Europy. Kadencja obecnego członka CPT z ramienia Polski upływa, bowiem 19 grudnia 2015 r.
Zgłoszenia na członka CPT nadesłali: Grażyna Baranowska - asystent naukowy w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN; Maria Ejchart – Dubois – prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; Marzena Ksel - obecny członek CPT i lekarz sądowy przy Sądzie Okręgowym w Krakowie; Marcin Kusy – specjalista w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; Monika Płatek - prawnik, prof. UW, kierownik Zakładu Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji UW.
W trakcie pierwszego posiedzenia Zespół zapoznał się z pięcioma kandydaturami, które wpłynęły do Ministerstwa Sprawiedliwości. Podjęto również decyzję o zaproszeniu wszystkich kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.
Podczas kolejnego posiedzenia Zespołu, zaplanowanego na 20 stycznia 2015 r., ma zapaść decyzja w sprawie wyboru trójki kandydatów, których Polska przedstawić musi Zgromadzeniu Parlamentarnemu Rady Europy do 12 lutego 2015 r.

Czytaj: Zalecenia Komitetu Przeciwko Torturom już przetłumaczone>>>