Sieć Obywatelska Watchdog Polska poprosiła Prokuraturę Generalną o ujawnienie orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego z lat 2011–2013. Powołała się na ustawę o dostępie do informacji publicznej. Prokuratura Generalna dokumentów nie wydała. „Żądana przez wnioskodawcę informacja, aczkolwiek stanowi informację publiczną, nie może zostać udostępniona na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej” – odpowiada sieci prokurator Ryszard Tłuczkiewicz, dyrektor biura prokuratora generalnego. Tłumaczy, że zarówno do wyroków wraz z uzasadnieniami, jak i do wniosków o wszczęcie postępowania stosuje się odmienny tryb dostępu ustalony w ustawie o prokuraturze.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna