Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało do konsultacji społecznych projekt zmian w rozporządzeniu określającym zasady doręczeń przesyłek sądowych. W projektowanych przepisach rozszerzono katalog podmiotów uprawnionych do odbioru tego typu przesyłek o pełnomocników pocztowych ustanowionych na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 34). Będą mogli odbierać pisma sądowe zarówno na poczcie, jak i w urzędzie gminy.

Inne będą także zasady umieszczania danych na kopertach. Na stronie adresowej nie trzeba będzie umieszczać daty doręczenia i podpisu w momencie odbioru. Pracownik poczty nie będzie też musiał na tej stronie przybijać datownika.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line